Search
  • irinaalanne

Terveydenhoidon pitkät jonot

Keskustelin tänään usean henkilön kanssa Vantaan terveydenhoidon ongelmista. Yksi niistä nousi esiin useammassakin keskustelussa. Se on terveysasemien pitkät jonot ja palveluiden vaikea saavutettavuus. Tämä ei ole hyvä asia. Ihmisten terveyden kustannuksella ei saisi säästää. Tältä kuitenkin vaikuttaa, kun kuuntelee kertomuksia jopa vuoden mittaisista odotusajoista kiireettömän hoidon osalta.


Hoitoon pääsyn kohtuullisessa ajassa pitää olla itsestään selvä asia. Kaupungin tulisikin valvoa tilannetta säännöllisesti ja mikäli näyttää siltä että hoitoonpääsy viivästyy jonotilanteen vuoksi, tulee asiaan puuttua pikaisesti. Tehokkaita keinoja tähän on palveluiden ostaminen yksityiseltä sektorilta, silloin kun ei omin voimin pystytä jonoja purkamaan riittävän nopeasti. Henkilökuntaa tulee myös lisätä sinne missä sitä tarvitaan. Prosesseja ja toimintatapoja täytyy tarkastella kriittisesti, etsien palveluiden tuottamisen pullonkaulat ja ongelmakohdat.


Tärkeää on myös terveysneuvonta, sekä palveluneuvonta. Moni kaupunkilainen ei pysty itsenäisesti luovimaan palveluviidakossamme, vaan tarvitsee siihen apua. Tämä korostuu etenkin vanhempien henkilöiden osalta, joilla ei välttämättä ole osaamista tai tahtoa käyttää palveluita internetinvälityksellä. Meidän tulee tarjota heille riittävää ja helposti saavutettavaa neuvontapalvelua, jotta he pystyvät hankkimaan itselleen tarvitsemansa palvelut ja avun.


Miettikääpä esimerkiksi sitä, millainen muutos sähköiseen reseptiin siirtyminen on ollut vanhemmille ihmisille. Ennen heillä oli kotonaan reseptit, joissa oli selkeästi lääkkeen nimi, annostus ja reseptin voimassaolo. Nyt heille kerrotaan, että resepti on apteekissa ja omakannassa. Toki he saavat haettua lääkkeet apteekista, mutta mitä sen jälkeen? Mistä he tarvittaessa tarkastavat reseptin voimassaolon pituuden? Muistavatko he mitä kaikkia reseptejä heille on määrätty? Tähän he tarvitsevat apua. On hämmästyttävää ymmärtää miten meille itsestään selvät asiat voivat olla suuri huolenaihe henkilölle, jolla ei ole yhteiskunnan sähköisiä palveluita käytettävissään. Miten helposti tämä ongelma olisikaan hoidettavissa, jos vain aikaa ja tahtoa on.


Vaalien jälkeen, korona tilanteen helpottaessa tulee jonojen purkaminen ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen olla terveydenhoidon ensisijainen tavoite. Kaikilla niin nuorilla kuin vanhoilla on oikeus laadukkaaseen ja oikea-aikaiseen hoitoon.

26 views0 comments

Recent Posts

See All