Search
  • irinaalanne

Hoitoonpääsy Vantaa Kerava alueella.

Harva ihminen paranee odottaessaan lääkäriin pääsyä tai jo tarpeelliseksi todettua toimenpidettä. Useimmiten käy niin että odotuksen pitkittyessä sairaus pahenee ja sen hoito mutkistuu ja pitkittyy. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja vielä ikävämmältä asia näyttää, jos sitä tarkastellaan inhimilliseltä näkökulmalta. Kuka meistä haluaisi kärsiä kipeästä selästä viikkokaupalla, kun se voitaisiin ajoissa aloitetulla hoidolla saada kuntoon nopeastikin. Entäpä sydänperäiset ongelmat? Kuka haluaa odottaa tutkimuksiin ja hoitoon pääsyä niin pitkään, että se lopulta järjestyy päivystyksen kautta? Ongelma on todellinen ja on suoranainen häpeä, ettei sitä ole saatu korjattua jo aikaisemmin. Nyt uusien hyvinvointialueiden tullessa, pitäisi tämän ratkaiseminen olla tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten joukossa.


Terveydenhuoltolaki luo vähimmäisvaatimukset sille miten nopeasti hoitoa on saatava.

  • Arkipäivisin, virka-aikana yhteys terveyskeskukseen tulee saada välittömästi.

  • Hoidon tarpeen tulee olla arvioituna kolmen päivän sisällä yhteydenotosta.

  • Hoitoon tulee päästä kolmen kuukauden sisällä tarpeen arvioinnista, hammashoidossa tämä aika kun 6 kuukautta.

  • Erikoissairaanhoidon tulee aloittaa hoidontarpeen arviointi kolmen viikon kuluessa siitä, kun he ovat vastaanottaneet lähetteen. Hoitoon potilaan on päästävä 6 kuukauden kuluessa.

Varsin kohtuullisia määräyksiä. Potilaan kohdalla näiden mukainen odotusaika voi tuntua pitkältä. Seuraavassa Vantaan kaupungin tilasto siitä kuinka monessa päivässä keskimäärin omalle lääkärille on päässyt kiireettömässä asiassaTämä on karua luettavaa. Keskimääräinen odotusaika on ollut 59 päivää. Hoidontarve on ilmeisesti arvioitu jo puhelimessa aikaa varattaessa ja sen mukaisesti tämä hoitoon pääsy kolmen kuukauden sisällä tarpeen arvioinnista näyttäisi toteutuvan. Tämä on kuitenkin asukkaiden kannalta kestämätön tilanne, parhaimmillaan 90 päivän odotus, kun mieltä jäytää huoli terveydestä. Paheneeko vaiva, odotusaikana? Kuinka kauan ja kuinka paljon särkylääkkeitä voi syödä, tarvitsisinko tähän ongelmaan antibiootteja, voisiko tämä olla jotain vakavaa ja hengenvaarallista… Nämä ovat todellisia pelkoja ja uhkia. Yksin näiden vuoksi meidän tulee pystyä parempaan kuin täyttämään lain minimivaatimus.


Keravan kaupungin julkaiseman tilaston mukaan siellä on hoitoon pääsee hieman nopeammin. Ehkäpä heillä on hyviä käytänteitä, mitä pitäisi tuoda myös Vantaan puolelle. Erityisen hienoa heidän tilastossaan on se, että siinä näkyy myös puheluiden palvelutaso mitattuna. Sehän on ensimmäinen asiakaskohtaaminen ja mahdollisuus taata hyvä palvelu potilaalle.Nämä luvut osoittavat kiistatta, että tulevilla hyvinvointialueilla on paljon parantamisen varaa hoitoon pääsyn nopeudessa. Maalaisjärjellä ajatellen esille nousee myös kysymys siitä, kuinka moni jonossa oleva henkilö on jonotusaikana uudelleen yhteydessä terveyskeskukseen. Näitä aikoja katsoen se on oikeutettua ja ymmärrettävää, mutta se myös ruuhkauttaa jo ennestään hidasta jonoa. Eikö olisi kaikkien kannalta parempi, jos odotusaika olisi lyhyempi?

Jonojen purkuun pitää laittaa riittävän paljon resursseja ja tarvittaessa täytyy käyttää yksityisiä palveluntarjoajia apuna. Etävastaanottoja ja digipalveluita lisäämällä saadaan myös jonot liikkumaan nopeammin. Pidemmällä aikavälillä hyvinvointialueiden tulee panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Onnistuessaan se vähentää sairastumisia ja jonoihin tulee vähemmän ihmisiä, mikä mahdollistaa nopeamman hoitoon pääsyn jonoon tulijoille. Onnistuessaan tästä syntyy hyvänkierre, joka tuo säästöjä ja hyvinvointia kaikille.

15 views0 comments

Recent Posts

See All