Search
  • irinaalanne

Ehdolla kunnallisvaaleissa 2021 nro 136

Updated: Jun 8, 2021


Ehdokaskuva kunnallisvaalit 2021
Ehdokaskuva kunnallisvaalit 2021

Olen ehdolla Vantaalla kuntavaaleissa 2021. Minut löytää kokoomuksen listalta, missä seuranani on useita hyviä tyyppejä ja ammattilaisia. Yhdessä meillä on kattava ja hyvä näkemys siitä, miten varmistamme sen, että Vantaa nousee pääkaupunkiseudun parhaaksi paikaksi asua, elää ja työskennellä.


Olen asunut Vantaalla 27 vuotta. Tänä aikana olen nähnyt miten hajanaisista asuinalueista on muodostunut virkeä, monimuotoinen kaupunki. Arvostan sitä, että nopeasta kehityksestä huolimatta eri asuinalueiden ominaispiirteet on onnistuttu säilyttämään varsin hyvin. Meiltä löytyy sekä maaseutumaista idylliä, että urbaania kaupunkikeskustaa, suuria hypermarketteja ja pieniä lähikauppoja. Jokaisella on mahdollista löytää omanlainen asuinalue, missä on hyvä elää. Tämä on asia minkä säilyttämisen puolesta haluan työskennellä.


Jotta asuinympäristö olisi toimiva tarvitaan sinne toimivat julkisen liikenteen yhteydet. Joillain alueilla, ne ovat ensisijaisesti kehitettävä liikenteen muoto ja joillain toissijaisesti. Kuitenkin kaikkialla pitää olla mahdollisuus toimia arjessa ilman omaa autoa. Tämä varmistaa perheiden hyvinvoinnin myös nuorimpien jäsenten osalta, kun ei tarvitse olla täysin vanhempien tarjoaman kuljetuspalvelun piirissä. Mielestäni meillä Vantaalla julkisen liikenteen toimivuus on jo hyvä ja sitä kehitetään suunnitelmallisesti, asukkaiden tarpeet ja mielipiteet huomioon ottaen, Pidetään huolta siitä, että tämä hyvä kehitys jatkuu.


- Lisäys 7.6.2021 kampanjoinnin aikana olen keskustellut asukkaiden kanssa ja tullut siihen tulokseen, että julkisen liikenteen kattavuus ei ole niin hyvä kuin oletin. Tämän perusteella olen innokkaasti miettinyt keinoja parantaa liikenteen kattavuutta etenkin kaupungin reuna-alueille. Julkisen liikenteen ollessa joillain alueilla mininimaalista, korostuu lähipalveuiden merkitys näillä alueilla. Tarvitsemme lähikauppoja ja muita tavalliseen elämään kuuluvia palveluita alueiden keskelle, siten että ne ovat helposti tavoitettavissa jopa kävellen. -


On kuitenkin kallis harha ajatella, että julkinen liikenne on ainoa oikea vaihtoehto. Monelle oma auto on välttämätön, on liikkuvaa työtä, lapsien kuljetuksia eripuolille kaupunkia hoitoon ja harrastuksiin. Lyhyesti todeten erilaisia tarpeita kuljettaa tavaroita ja ihmisiä tiukankin aikataulun puitteissa paikasta toiseen. Tämän vuoksi kaupungin on tärkeää turvata asukkailleen riittävät paikoitusalueet ja liityntäparkkipaikat.


Alueiden turvallisuus on myös mieltäni lähellä. Kenenkään ei pidä joutua kokemaan kodissaan, sen lähiympäristössä tai palveluiden äärellä pelkoa tai turvattomuutta. Kokonaisvaltainen turvallisuus koostuu sekä fyysisestä, että psyykkisestä turvallisuudesta. Haluan, että minun Vantaallani on turvallista liikkua kadulla, käydä koulussa ja harrastuksissa ja sairauden tai muun yllättävän vahingon kohdatessa hoitoon pääsee riittävän nopeasti. Turvaverkkojen täytyy varmistaa myös taloudellinen pärjääminen, kenenkään ei pidä joutua putoamaan yhteiskunnan ulkopuolelle taloudellisten ongelmien vuoksi. Tämä vaatii palveluneuvontaa, koulutusta, työpaikkoja, ennaltaehkäisevää toimintaa, sekä viimekädessä ihan rahallista apua pahimman tilanteen läpipääsemiseksi.


Tässä oli minun näkemykseni siitä, millainen on hyvä kaupunki. Näitä tavoitteita kohden minä haluan tehdä työtä ja sen vuoksi olen ehdokkaana. Muistakaa äänestää kunnallisvaaleissa 18.4.2021.

30 views0 comments

Recent Posts

See All