IRINA ALANNE

Ehdokkaasi aluevaaleissa 2022
Vantaa-Kerava
Teemat

Haluan lähestyä sote-aluetta ihmisen näkökannalta. Asiat voivat ovat suuria ja voivat vaikuttaa kaukaisilta ja suuriltakin. Kuitenkin kyseessä on meidän jokaisen arkinen elämä. Kyse on asioista jotka vaikuttavat suoraan arkemme sujuvuuteen ja joiden merkitys korostuu silloin kun elämässä tulee vastaan haastava aika esimerkiksi sairauden vuoksi. 

Tältä kannalta katsoen kyse ei olekaan kaukaisesta asiasta, vaan jostain sellaisesta mistä jokaisella meillä on jotain sanottavaa. Tämä on tärkein ohjenuorani hyvinvointialueen asioissa. On kysyttävä niiltä jotka palveluita käyttävät ja myös kuunneltava vastaus. Pitää luoda sellainen alue ja palvelurakenne, mikä on oikeasti käyttäjiensä näköinen ja joustaa oikeissa kohdissa. Näin toimien saadaan kokonaisuus josta turhat osat on karsittu minimiin ja resurssit on keskitetty sinne missä niitä eniten tarvitaan. 

Laadukkaat palvelut

Palveluiden tuottamiseen käytetään aikaa ja rahaa. Tavoitteena tulee olla se, että kun jotain tehdään, tehdään se niin hyvin, ettei sitä tarvitse korjailla jälkikäteen. Esimerkkinä tästä lääkärissä käynti. Lääkärillä tulee olla riittävästi aikaa kohdata potilas ihmisenä ja tarkastella hänen tilannettaan kokonaisuudessaan. Näin saadaan potilaan kaikki vaivat hoidettua yhdellä käynnillä, sen sijaan että hän tulisi paikalle useamman kerran. Samalla myös varmistetaan se, että hänen lääkityksensä on kokonaisuudessa harkittu ja tarkoituksenmukainen. 

Tämä on mahdollista lääkärikäyntiaikojen pidentämisellä ja hoitotapahtumien ohjeistamisella siten että palvelu on tasalaatuista, asuinalueesta ja lääkäristä riippumatta. Hoitohenkilöstöllä tulee olla aikaa pysähtyä kuuntelemaan potilasta. Näin toimien säästyy aikaa, kun asiakas saa hoidettua kaikki asiansa yhdellä käynnillä. 

Jonojen lyhentäminen

Hoitoon tulee päästä kohtuuajassa. Tämän vuoksi tulee käyttää yksityisten palveluntarjoajien palveluita silloin kun se on tarpeen jonojen purkamiseksi. 

Työterveydenhoito on erinomainen esimerkki siitä miten yksityinen sektori on onnistunut järjestämään palvelut ilman kohtuutonta odotusaikaa. Tästä tulee ottaa mallia myös julkisen sektorin palveluissa. 

Erityistä huomiota tulee myös kiinnittää henkilöstämitoitukseen ja ihmisten työssäjaksamiseen. Työhyvinvointi näkyy suoraan tuloksessa, kun henkilöstön työolosuhteet, osaaminen ja motivaatio ovat kunnossa, on itse työkin tuottavampaa. Tällä tavoin voidaan vaikuttaa sekä palvelun laatuun, että sen määrään. 

Alueiden tasavertaisuus

Jokaisen meistä tulee saada samanveroista apua silloin kun sitä tarvitaan. On kyse terveydenhoidosta, sosiaalipalveluista tai pelastustoimesta, tulee kaikkien voida luottaa siihen, että apua on tarjolla silloin kun sitä tarvitaan.  Tämä ei ole itsestäänselvä asia.

Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle mahduu hyvin erilaisia alueita. Meillä on aitoa maaseutua ja urbaania kaupinkimaisemaa, kaikissa näissä on omat haasteensa. Meidän tulee yhdessä varmistaa että hyvinvointialueiden vastuulla olevat asiat eivät ole haaste vaan, etu jokaisella alueelle.  Tätä varten tarvitaan päättäjiä jokaiselta alueelta, näin saadaan parhaiten huomioitua alueiden erilaiset vaatimukset ja pienennetään kynnystä asukkaiden ja valtuutettujen ajatustenvaihtolle. 

 Talous kuntoon alusta alkaen

Hyvinvointialueilla tulee olemaan oma budjettinsa, jonka puitteissa palvelut tulee järjestää. Tämä ei ole helppo asia, vaan vaatii alusta alkaen huolellista suunnittelua ja resurssien kohdentamista oikeisiin kohteisiin. Tässä tarvitaan talouden perusasioiden ymmärrystä ja aitoa halua laittaa aikaa ja vaivaa asioiden tutkimiseen ja suunnitteluun. Vain hyvällä pohjatyöllä on mahdollista saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla tulos jossa palveluiden laatu ja saatavuus on hyvällä tasolla. 

Tradenomin tutkinto ja pitkä ura taloushallinnon parissa auttaa minua tässä työssä.  Ymmärrän taloudenlainalaisuudet, olen tottunut käsittelemään numeroita ja minulla on kokemusta sekä työelämästä, että tavallisen ihmisen elämästä. Tiedän miten asiat vaikuttavat sekä yrityksen, yhteisön että yksittäisen ihmisen elämään. Päätöksiä täytyy näissäkin asioissa harkita järjellä ja punnita sydämellä.